Arau Legalak

Ikasleek, ofizialek zein libreek, Eskolan eta hezkuntza sisteman indarrean dauden arauak ezagutu beharko dituzte (ondoren zehazten dira):

  • Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
  • 80/2019 DEKRETUA, maiatzaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen ezarpena xedatzen duena, irakaskuntza horietako oinarrizko A1 mailaren, oinarrizko A2 mailaren, tarteko B1 mailaren, tarteko B2 mailaren, C1 maila aurreratuaren eta C2 maila aurreratuaren curriculumarekin batera.

  • EBAZPENA, 2022eko uztailaren 1ekoa, Ikastetxe eta Plangintza zuzendariarena. Honen bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza Eskola Ofizialetako aurrez aurreko eta erdiprezentzialezko hizkuntza-ikastaro ofizialetan ikasleak 2022-2023 ikasturterako onartu eta matrikulatzeko prozedura deitzen da.
     
  • Ebazpena, Hezkuntzako Sailburuordearena, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-Eskola Ofizialetan 2022-2023 ikasturtea antolatzeko buruzkoa.

  • EBAZPENA, 2023ko urtarrilaren 4koa, Ikastetxe eta Plangintzaren zuzendariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Hizkuntza-Eskola Ofizialetan 2023. urtean egingo diren proba libreen deialdia eta proba horiek nola egingo diren arautzekoa.

Ikusi baita ere: www.hezkuntza.net: ikasketak eta ikastetxeakAceptar