Arau Legalak

Ikasleek, ofizialek zein libreek, Eskolan eta hezkuntza sisteman indarrean dauden arauak ezagutu beharko dituzte (ondoren zehazten dira):

 • 1/1993 Legea, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa.
 • Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) eta irakasleen hizkuntza eskakizunen baliokidetasunak ezarri, eguneratu eta berresten dituen 263/1998 Dekretua, urriaren 6koa (1998ko urriaren 23ko EHAA).
 • Hezkuntzako 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa.
 • Hezkuntza sistemaren antolaketa berriaren aplikazio egutegia ezartzen duen 806/2006 Errege Dekretua, ekainaren 30ekoa (2006ko uztailaren 14ko EBO).
 • Erregimen bereziko hizkuntzen irakaskuntzako curriculumaren oinarrizko aspektuak ezartzen dituen 1629/2006 Errege Dekretua, abenduaren 29koa (2007ko urtarrilaren 4ko EBO).
 • Euskadiko Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubide eta betebeharrak arautzen dituen 201/2008 Dekretua, abenduaren 2koa.
 • Hizkuntza-ikasketen oinarrizko tarkeko, aurreratua eta gaitasun mailak ezarri eta curriculuma jartzen duen dekretua. 46/2009 Dekretua, otsailaren 24koa.
 • Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratura egokitzeko 48/2009 Dekretua, otsailaren 24koa 263/1998 Dekretua aldatzen duena.
 • AGINDUA, 2012ko maiatzaren 15ekoa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena, Erregimen Bereziko Hizkuntza Ikasketak ebaluatu eta egiaztatzea arautzeko dena.
 • Agindua, 2013ko uztailaren 3koa, hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza-eskola ofizialetan ikasleak onartu eta matrikulatzeari buruzkoa.
 • Agindua, 2013ko uztailaren 10ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak prestatzen dituen hezkuntza-zerbitzuen prezio publikoak finkatzeko dena.
 • Tolosako Hizkuntza Eskola Ofizialeko Antolaketa eta Jarduera Araudia.
 • ikasturterako onartu eta matrikulatzeko prozedura deitzen da.
 •  
 • 1041/2017 abenduaren 22ko ERREGE DEKRETUAK.
 •  
 • Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de idiomas de régimen especial.
 • 80/2019 DEKRETUA, maiatzaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoan araubide bereziko hizkuntza-irakaskuntzen ezarpena xedatzen duena, irakaskuntza horietako oinarrizko A1 mailaren, oinarrizko A2 mailaren, tarteko B1 mailaren, tarteko B2 mailaren, C1 maila aurreratuaren eta C2 maila aurreratuaren curriculumarekin batera.

 •  

Ikusi baita ere: www.hezkuntza.net: ikasketak eta ikastetxeakAceptar